Marta Tatulińska

Marta Tatulińska - Mama dwóch chłopców, ekonomistka i przedsiębiorca, krakowska aktywistka i społeczniczka. Absolwentka ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych "Zarządzanie w oświacie" na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiowała również na międzyuczelnianym Podyplomowym Studium Terenów Zieleni Akademii Rolniczej i Politechniki Krakowskiej.

Bezpartyjna, aktywistka społeczna w obszarze zarządzania krakowską oświatą i wsparcia rodziców w placówkach samorządowych. Założycielka i Przewodnicząca krakowskiego Forum Rad Rodziców. Jako Radna Czyżyn obecnej kadencji jest obecnie Zastępcą Przewodniczącej Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny. Przed powołaniem na tę funkcję była przewodniczącą Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, wiceprzewodniczącą Komisji Edukacji oraz członkinią Komisji Promocji i Łączności z Mieszkańcami oraz Komisji Rewizyjnej.