Michał Franczyk

Michał Franczyk - urodzony w Krakowie, 31 lipca 1985 roku. Od urodzenia mieszka w Czyżynach, jednej z największych i najwspanialszych dzielnic Krakowa. Maturę zdał w XI L.O. im. Marii Dąbrowskiej. Po ukończeniu klasy o profilu matematyczno – informatycznym i zdaniu egzaminu maturalnego z rozszerzoną matematyką kontynuował edukacje na Uniwersytecie Ekonomicznym na kierunku Informatyka i Ekonometria – specjalność Zarządzanie Informacjami. Ukończył również studia podyplomowe nt Zarządzanie Operacyjnego w Polish Open University w Krakowie. W wolnych chwilach zwiedza Małopolskę na rowerze oraz biega w Parku Lotników Polskich gdzie spędził swoje dzieciństwo. Pomysłodawca Fundacji na rzecz Rozwoju Parku Lotników Polskich (www.ParkLotnikowPolskich.pl).

Więcej na www.Franczyk.pl