Weronika Szelęgiewicz

Weronika Szelęgiewicz – 

urodzona w Kłodzku na Dolnym Śląsku, od ponad 20 lat mieszka w Krakowie, a od 13 w Czyżynach. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mężatka, jest matką dwójki dzieci. Zawodowo jest nauczycielką języka polskiego. Autorka książek dla dzieci. Bezpartyjna. Związana ze środowiskiem krakowskich aktywistów. Za priorytetowe działania uznaje: aktywizację mieszkańców, walkę o wysoką jakość samorządowej edukacji, ochronę mieszkańców przed niekontrolowaną zabudową, ochronę zielonych terenów rekreacyjnych, budowę placów zabaw i dbanie o istniejące. W poprzedniej kadencji pracowała w Komisji Edukacji (jako wiceprzewodnicząca) i Komisji ds. redagowania "Echa Czyżyn". W tej kadencji była przewodniczącą Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, pracowała ponadto w Komisjach Edukacji i ds. redagowania „Echa Czyżyn”.

W obecnym Zarządzie odpowiada za Budżet Obywatelski oraz za koordynację prac „Echa Czyżyn” i dzielnicowej kolumny w „Głosie NH”.