Weronika Szelęgiewicz

Weronika Szelęgiewicz – urodzona w Kłodzku na Dolnym Śląsku, od ponad 20 lat mieszka w Krakowie, a od 11 w Czyżynach. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mężatka, jest matką dwóch synów – 16-­letniego Filipa i 10-letniego Igora. Zawodowo jest nauczycielką języka polskiego. Bezpartyjna. Związana ze środowiskiem krakowskich aktywistów. Za priorytetowe działania uznaje: aktywizację mieszkańców, walkę o wysoką jakość samorządowej edukacji, ochronę mieszkańców przed niekontrolowaną zabudową, ochronę zielonych terenów rekreacyjnych, budowę placów zabaw i dbanie o istniejące. W poprzedniej kadencji pracowała w Komisji Edukacji (jako wiceprzewodnicząca) i Komisji ds. redagowania "Echa Czyżyn". W tej kadencji została przewodniczącą Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, pracuje ponadto w Komisjach Edukacji i Łączności z mieszkańcami.