Wojciech Krzysztonek

Wojciech Julian Krzysztonek – 33 lata; zodiakalny skorpion; absolwent politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, gdzie obecnie pracuje nad doktoratem; radny Dzielnicy XIV Czyżyny od 2002 roku, w latach 2011 - 2014 jej przewodniczący, obecnie radny Miasta Krakowa; jeden z założycieli Porozumienia Dzielnic Nowohuckich; wyróżniony Złotą Odznaką Honorową za szczególne zasługi dla Polskiego Związki Emerytów, Rencistów i Inwalidów; zwycięzca Rankingu Krakowskich Samorządowców w Czyżynach w 2014 roku; wybrany przez „Dziennik Polski” „Krakowianinem 2014 roku”; członek PO; hobby: literatura i piłka nożna; żonaty, ma córkę Kornelkę.