Relacja z konferencji w ramach Projektu “Powiedz NIE Przemocy”

W dniu 12 lutego 2018 r. w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie odbyła się konferencja „Przemoc rówieśnicza w szkole i cyberprzestrzeni” zorganizowana przez Komisariat Policji nr VIII w Krakowie oraz Zespół Szkolno– Przedszkolny nr 9 w Krakowie, w ramach projektu „Powiedz NIE Przemocy”.

Gości powitała i wprowadziła w temat spotkania Joanna Gondek – pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 140 w Krakowie. W konferencji wzięli udział dyrektorzy szkół, pedagodzy, nauczyciele oraz animatorzy kultury. Wśród uczestników wydarzenia byli również: Radny Dzielnicy XIV Czyżyny – pan Grzegorz Mączka oraz Radni Dzielnicy XVIII – pani Iwona Sewiło oraz pan Rafał Brzeziński.

 

Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z wynikami badań dotyczących problemu współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży oraz z szerokim repertuarem działań prowadzonych na rzecz walki z agresją i przemocą w środowisku szkolnym.

Poruszone zostały zagadnienia dotyczące ograniczenia występowania agresywnych zachowań uczniów, cyberprzemocy, wpływu mediów na przemoc wśród młodzieży, wiktymizacji, istoty budowania relacji w szkole.

Swoje prelekcje wygłosili: podinsp. Izabela Ciarka, podinsp. Wojciech Chechelski oraz st. asp. Radosław Zębala, praktycy zawodowo zajmujący się walką z przemocą wśród uczniów, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się z problemem agresji rówieśniczej.

Konferencja była doskonałą okazją do zdobycia wartościowej wiedzy i pogłębienia kompetencji w zakresie walki z poszerzającą się skalą analizowanego zjawiska. Wystąpienia ekspertów inspirowały do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Podziękowanie za wspieranie działań dotyczących walki z przemocą przekazała pani Ewelina Sitarz – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 w Krakowie.

Agresja i przemoc to integralny element szkolnej rzeczywistości. Mimo wdrażania wielu działań zapobiegawczych, wrogie zachowania występujące w grupie rówieśniczej to nie incydenty, ale częste przypadki, z którymi pedagodzy i specjaliści muszą mierzyć się w codziennej pracy. Przemoc szkolna jest przejawem szerszego zjawiska społecznego – narastającej agresji
w relacjach społecznych, wzrostu przestępczości, brutalizacji przekazów medialnych i wielu innych czynników. Kształtowanie świadomości społecznej, sukcesywne uwrażliwianie na problem agresji oraz uświadamianie jej dalekosiężnych, często tragicznych konsekwencji, może okazać się ważnym krokiem na drodze do wyeliminowania tego zjawiska.

Foto : Tomasz Batko – Mc Sound&Light

Joanna Gondek