Skład Zarządu

Przewodnicząca: Anna Moksa

Zastępca Przewodniczącej: Marta Tatulińska

Członek Zarządu: Regina Zadęcka

Członek Zarządu: Weronika Szelęgiewicz

Członek Zarządu: Michał Franczyk