Spotkanie dot. Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru: II Pułku Lotniczego i Dywizjonu 303 – Pas Startowy

W dniu 22.01.2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego UMK, w którym uczestniczył Zarząd Dzielnicy XIV Czyżyny , członkowie rady, prezes SM “Czyżyny” oraz mieszkańcy z naszej dzielnicy.Tematem spotkania było omówienie nowopowstałego Miejskiego Planu zagopodarowania Przestrzennego dla obszaru : Dywizjonu 303 – Pas Startowy.Jednocześnie informujemy,że Rada Dzielnicy XIV “Czyżyny” na sesji podjęła uchwałę w celu zwiększenia intensywności prac nad przedmiotowym planem.

Ten plan spełnia oczekiwania społeczności lokalnej a przede wszystkim tereny zielone pozostają niezabudowane.Musimy chronić w Czyżynach każdy skrawek zieleni, dlatego w siedziebie Rady Dzielnicy XIV odbywają się w tym celu spotkania, aby omówić dalszą strategię.

Plan dla mieszkańców i publicznej wiadomości ma być wyłożony w II półroczu 2018 roku.

Zarząd Dzielnicy XIV “Czyżyny”