Strajk 88. Nie ma wolności bez solidarności – projekcja filmu

Serdecznie zapraszam na premierę filmu „Strajk 88. Nie ma wolności bez solidarności”, która odbędzie się 27 listopada 2018 o godzinie 18:00 w Teatrze Łaźnia Nowa.

W 1988 roku w kombinacie metalurgicznym w Nowej Hucie został brutalnie spacyfikowany ostatni strajk w PRL-u. Był to moment zwrotny. Stało się jasne, że autorytarny system musi upaść. O jaką wolność walczyli uczestnicy i uczestniczki tamtych wydarzeń? Po 30 latach pytali ich o to studenci i studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na podstawie przeprowadzonych rozmów powstał film zrealizowany w ramach kursu “Solidarność – rozdział skończony?” w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako część europejskiego projektu o wolności – Freiraum realizowanego przez Goethe-Institut Krakau.

Cały projekt był okazją do wspólnych rozmów o wolności blisko 30 mieszkańców i mieszkanek Nowej Huty z pokoleniem, które dopiero wchodzi w dorosłe życie. Młodych ludzi interesował nie tylko strajk, ale motywy włączania się w działalność opozycyjną, jej formy oraz codzienne wymiary solidarności. Wolność była celem. Ale dotarcie do tego celu było możliwe dzięki solidarności z determinacją pielęgnowanej przez trudne lata 80.

Organizatorami wydarzenia są:

Goethe-Institut Krakau
Instytut Socjologii UJ
Teatr Łaźnia Nowa