Komisje merytoryczne nowej kadencji

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem działalności nowych komisji merytorycznych w Dzielnicy XIV Czyżyny. Na szczególną uwagę zasługuje wydzielenie nowej Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki. Ma to związek z przygotowywanym nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz pilną potrzebą uzupełnienia brakujących planów zagospodarowania przestrzennego dla okolic pasa startowego. Najbliższe posiedzenia komisji wg. opublikowanych harmonogramów.
Czytaj więcej...