Terminy posiedzeń komisji problemowych Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

Posiedzenie odbywają się w siedzibie Rady Dzielnicy.

 • Komisja Praworządności i Porządku Publicznego – 04.02.2019 godz 17:00
 • Komisja Infrastruktury Komunalnej – 07.02.2019 godz. 18:00
 • Komisja ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Budżetu Obywatelskiego – 07.02.2019 godz.19:30
 • Komisja Ochrony Środowiska – 11.02.2019 godz. 18:00
 • Komisja Promocji i Kultury – 11.02.2019 godz.18:30
 • Komisja Rewizyjna 11.02.2019 godz. 19:00
 • Komisja Edukacji – 12.02.2019 godz. 17:00
 • Komisja Mieszkalnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej – 12.02.2019 godz 17:30
 • Komisja Sportu i Rekreacji – 12.02.2019 godz 18:00 
 • Komisja Informacji – 13.02.2019 godz. (po Sesji ~19:30)
 • Komisja Architektury, Budownictwa i Urbanistyki 18.02.2019 godz. 17:15