Terminy sesji i posiedzenia komisji

Radni pracują w komisjach problemowych analizując i opiniując dokumenty związane z działalnością danej komisji. O komisjach i terminach ich posiedzeń można przeczytać wybierając z menu RADA DZIELNICY -> Komisje merytoryczne.

Zapraszamy także na najbliższą sesję Rady Dzielnicy w dniu 11.04.