VII Sesja nadzwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny w dniu 17.05.2024 roku (piątek) o godz. 18:00

Serdecznie zapraszam na VII sesję nadzwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dniu 17.05.2024 roku (piątek) o godz. 18:00 w trybie stacjonarnym.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa – ustanowienie strefy SN w działkach nr: 337/8, 337/9, 464, 465 obręb 54 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie – Druk nr 81  01 – Załącznik Graficzny + Formularz do Druku 81
 4. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa – ustanowienie strefy SW na działkach nr: 216/255, 463/3, 463/3, 463/4, 467/4 obręb 54 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie – Druk nr 82 + 02 – Załącznik Graficzny + Formularz do Druku 82
 5. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa — ustanowienie strefy SN na działkach nr: 85/69, 85/74, 85/55, 85/49 obręb 54 ewid. Nowa Huta w Krakowie – Druk nr 83 + 03 – Załącznik Graficzny + Formularz do Druku nr 83
 6. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa — ustanowienie strefy SN na działkach nr: 77/2, 78/2, 80/2, 81/4, 79, 62/4, 85/33, 85/49, 86/2, 87, 88, 89, 566/1, 566/2, 567/1, 85/41, 61/9, 457, 453, 59, 60, 20,21, 18/4, 18/3, 19, 23/1, 24, 9/26, 9/4, 9/3, 9/2, 23/1, 9/26, 9/4, 9/3, 9/2, 11/11, 11/1 2, 11/13, 11/14 obręb 54 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie – Druk nr 84 + 04 – Załącznik Graficzny + Formularz do Druku 84
 7. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa — ustanowienie strefy SN na działkach nr: 9/51, 101/1, 102/4, 102/8, 102/3, 102/10, 102/12, 102/7, 112/2, 111/4, 113/2, 114/2, 114/1, 115/8, 115/10, 115/11, I 15/12, 115/13, 120/6, 120/7, 120/4, 120/3, 121/4, 121/5, 121/2, 121/1, 122/4, 122/5, 122/2, 121/1, 123/4, 123/5, 123/2, 123/1, 124/4, 125/11, 125/12, 255/1, 255/4, 290, 289, 288, 137/1, 341, 342, 343, 344/2, 391/9, 391/11, obręb 54 jedn. ewid. Nowa Huta, 338/8, 338/3, 65/35, 65/23, 65/30 obręb 49 jedn. ewid. Nowa Huta oraz 20/32 obięb 48 ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie – Druk nr 85 + 05 – Załącznik Graficzny + Formularz do Druku nr 85
 8. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa — ustanowienie strefy SN na działkach nr: 140, 141, 142/1, 142/2, 143/1, 143/2, 144/6, 144/7, 144/3, 144/4, 149/1, 150/1, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157/2, 157/1, 158, 159, 160, 161/2, 164/1 obręb 54 jedn. ewid. Nowa Huta, 35/6 obręb 56 ewid. Nowa Huta oraz 20/48, 20/49, 4/8, 65/35, 1/29, 1/30, 2/7 obręb 48 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie – Druk nr 86 + 06 – Załącznik Graficzny + Formularz do Druku nr 86
 9. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa — ustanowienie streły SN na działkach nr: 1/56, 1/61, 1/66, 1/64, 1/67, 1/115, 1/116, 1/59, 1/82, 28/38, 25/41, 28/40, 28/39 obręb 52 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie – Druk nr 87 + 07 – Załącznik Graficzny + Formularz do Druku nr 87
 10. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa — ustanowienie strefy SN na działkach nr: 1/269, 1/249, 1/252, 1/255, 1/259, 1/268, 1/269, 1/22, 1/217, 1/225, 1/224, 1/218, obręb 52 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie – Druk nr 88 + 08 – Załącznik Graficzny + Formularz do Druku nr 88
 11. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa — ustanowienie strefy SN na działkach nr: 1/184, 1/182, 1/185, 1/195, 1/66, 1/263, 1/228, 38, 39, 32/2, 32/4, 32/7, 32/6, obręb NH-52 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie oraz 43/18, 43/15, 44/25, 44/24, 44/23, 44/27, 481/1, 46/1, 48/71, 48/70, 48/73, 48/74, 47/10, 47/8, 47/9, 48/69, 48/66 obręb lń jedn. ewid. Śródmieście w Krakowie – Druk nr 89 + 09 – Załącznik Graficzny + Formularz do Druku nr 89
 12. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa — ustanowienie strefy SN na działkach nr: 137/8, 137/7, 136/33, 118/47, 292/1, 143/10, 137/2, 147/1, 147/2 obręb 7 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie – Druk nr 90 + 10 – Załącznik Graficzny + Formularz do Druku nr 90
 13. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa — ustanowienie strefy SN na działkach nr: 118/92, 119/1, 118/96, 118/93, 118/94, 11 8/97, 1 l 8/98, 115/39, 118/40, 118/41, 118/45 obręb 7 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie – Druk nr 91+ 11 – Załącznik Graficzny + Formularz do Druku nr 91
 14. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa — ustanowienie strefy SN na działkach nr: 157/311, 157/313, 157/63, 157/64, 158/58, 1 58/76, I 58/74, 159/48, 158/59, 158/60, 159/23, 159/24, 159/38, 1 58/62, 158/63, 158/64, 158/65, 158/66, 159/36, 159/11, 159/12, 158/19, 158/70 obręb 7 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie – Druk nr 92 + 12 – Załącznik Graficzny + Formularz do Druku nr 92
 15. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa — ustanowienie strefy SN na działkach nr: 157/299, 158/39, 157/297, 158/39, 158/130, 158/132, 157/295, 157/390, 157/353, 157/354, 157/385, 157/388, 157/263, 157/214, 157/211, 157/210, l57/213, 157/262, 158/37, 157/208, 157/241, 1 58/113, 158/125, 157/240, 157/207, 157/206, 157/239, l 58/121, 157/238, 157/237, 158/120, I 58/118, 157/236, 157/301, 157/365, 157/363, 157/285, 157/373, 157/371, 157/249, 1 57/381, 157/377, 157/376, 157/380, 157/367, 157/370 obręb 7 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie – Druk nr 93 + 13 – Załącznik Graficzny + Formularz do Druku nr 93
 16. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa — ustanowienie strefy SO na działkach nr: 18/2, 17/2, 186, 281/4, 281/2, 281/3, 90/2, 88, 1 02, 1 08 obręb 57 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie – Druk nr 94 + 14 – Załącznik Graficzny + Formularz do Druku nr 94
 17. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa — ustanowienie strefy SN na działkach nr: 66/3, 63, 64, 65/1, 65/2, 65/3, 67/4, 46/1, 40/2, 39/3, 45/1, 44/1, 38/3, 37/3, 43, 36/3, 28/4, 34/1, 33/5, 32/6, 31/7, 30/9, 29/4, 26, 27/15, 27/8, 27/2, 3/14, 30/8, 33/3, 162/1, 163/1, 166, 165, 164/2, 168/2, 169, 170/2 obręb 56 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie – Druk nr 95 + 15 – Załącznik Graficzny + Formularz do Druku nr 95
 18. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa — ustanowienie strefy SN na działkach nr: 299/37, 156/29, 157/275, 299/38, 299/10, 157/134, 156/16, 299/11, 157/92, 157/23, , 157/24, 157/25, 157/26, 157/27, 157/28, 1 57/110, 157/111, 157/112, 157/222, 1 57/223, 157/114, 157/306, 157/307, 157/116, 157/117, 157/118, 157/97, 157/119, 157/361, 157/103, 157/362, 412, 299/46, 157/123 157/45, 157/46, 170/7, 170/8, 170/9, 170/13, 170/14, 170/11, 170/15, 170/16, 118/101, 118/102, 413, 414, 157/226, 157/227 obręb 7 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie – Druk nr 96 + 16 – Załącznik Graficzny + Formularz do Druku nr 96
 19. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa — ustanowienie strefy SN na działkach nr: 42/2, 40/3, 42/3, 44/2, 46/12, 4ó/13, 46/40, 39/4, 39/3, 41/1, 41/3, 41/4, 43, 45, 46/39, 46/41, 46/17, 37/2, 39/4 obręb 7 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie – Druk nr 97 + 17 – Załącznik Graficzny + Formularz do Druku nr 97
 20. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa — ustanowienie strefy SN na działkach nr: 123, 124/2, 122/1, 125. 122/19, l22/23, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17, 122/25, 122/28, 122/27 obręb 49 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie – Druk nr 98 + 18 – Załącznik Graficzny + Formularz do Druku nr 98
 21. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa — ustanowienie strefy SN na działkach nr: 72/9, 72/37, 72/3, 72/4, 72/5, 211/2, 212/4, 213, 211/4, 210, 209/29, 209/34, 209/10, 209/36, 221/2, 219, 218, obręb 7 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie – Druk nr 99 + 19 – Załącznik Graficzny + Formularz do Druku nr 99
 22. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa — ustanowienie strefy SN na działkach nr: 42, 41, 37, 38, 36/1, 36/2, 59, 58, 57, 103, 104, 108, 109, 1 02, 101, 98, 97, 96, 105, 106, 107, 111, 112, 113, 114, 117,  119, 334, 333, 115/1, 115/2, 115/3, 116/1, 116/2, 11 6/3, 116/4, 121, 51, 52, 53, 54, 56, 55, 45, 50/1, 50/2, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 320, 183, 189, 192, 182, 180, 1 78/2, 178/1, 176, 166/7, 166/6, 166/5, 166/2,143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 134 obręb 53 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie – Druk nr 100 + 20 – Załącznik Graficzny + Formularz do Druku nr 100
 23. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa — ustanowienie strefy SN na działkach nr 7, 8, 9, 47, 46, 1 2, 13, 14, 15, 48/11, 315, 7, 8, 9, 11, 1 2, 13, 1 4, 1 5 obręb 53 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie – Druk nr 101 + 21 – Załącznik Graficzny + Formularz do Druku nr 101
 24. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa — ustanowienie strefy SU na działkach nr: 21/188, 21/187, 21/186, 21/277, 21/254, 21/63 obręb 6 jedn. e wid. Nowa Huta w Krakowie – Druk nr 102 + 22 – Załącznik Graficzny + Formularz do Druku nr 102
 25. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa — ustanowienie strefy SN na działkach nr: 21/194, 21/181, 21/71, 21/166, 21/86, 21/214, 21/213, 21/244, 1 6/2, 25/11, 25/13, 16/24, 21/173, 21/243, 21/l77, 21/180 obręb 6 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie  – Druk nr 103 + 23 – Załącznik Graficzny + Formularz do Druku nr 103
 26. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa — ustanowienie strefy SN na działkach nr: 400, 4/5, 21/29, 33/2, 32/5, 27/8, 23/5, 19/7, 15/5, 4/3, 7/3, 10/3, 1 5/3, 19/5, 19/6, 23/3, 27/6, 27/7, 27/8, 32/2, 32/4, 32/5, 33/2, 21/15, 21/14 obręb 6, jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie – Druk nr 104 + 24 – Załącznik Graficzny + Formularz do Druku nr 104
 27. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa — ustanowienie strefy SN na działkach nr: 21/259, 21/212, 21/283, 21/l48, 21/147, 54/4 obręb 6 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie – Druk nr 105 + 25 – Załącznik Graficzny + Formularz do Druku nr 105
 28. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa — ustanowienie strefy SA na działkach nr: 31, 332, 32/3, 34 obręb 55 jedn. ewid. Nowa Huta oraz 191, 190, 189/2, 189/1, 187/2, 197/4, 199/2, 198/3, 282, 281, 280, 279 obręb 54 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie – Druk nr 106 + 26 – Załącznik Graficzny + Formularz do Druku nr 106
 29. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa — ustanowienie streiy SN na częściowo na działkach nr: 265/10, 306, 262/7 obręb 54 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie – Druk nr 107 + 27 – Załącznik Graficzny + Formularz do Druku nr 107
 30. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa — ustanowienie strefy SN na działkach nr: 237, 86/8, 86/17, 86/16 obręb 56 jedn. ewid. Nowa Huta oraz 2/6 obręb 57 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie  – Druk nr 108 + 28 – Załącznik Graficzny + Formularz do Druku nr 108
 31. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa — ustanowienie strefy SN częściowo na działkach nr: 143/54, 143/61, 118/112, 299/4, 299/9, 299/8 obręb 7 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie – Druk nr 109 + 29 – Załącznik Graficzny + Formularz do Druku nr 109
 32. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa — ustanowienie strefy SN częściowo na działkach nr: 299/45, 299/3, l56/29, 299/4, 157/92 obręb NH-7 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie – Druk nr 110 + 30 – Załącznik GraficznyFormularz do Druku nr 110
 33. Oświadczenia i komunikaty.
 34. Zamknięcie obrad VII sesji sesji nadzwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

Przewodnicząca Rady i Zarządu
Dzielnicy XIV Czyżyny
Anna Gieras