VIII Sesja zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny w dniu 23.05.2024 r. (czwartek) o godz. 18:00

Serdecznie zapraszam na VIII sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dniu 23.05.2024 roku (czwartek) o godz. 18:00 w trybie stacjonarnym.

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji odbytych w dniach 25.04.2024 r. i 17.05.2024 r.
4. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2024 – Druk nr 79
5. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2024 – Druk nr 80
6. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2024 – Druk nr 112
7. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty Uchwały Nr LX/594/2023 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 31.08.2023 r. dotyczącej zmian w WPF i WPI – Druk nr 113
8. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2024 – Druk nr 114
9. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny w latach 2024-2026 – Druk nr 115
10. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2024 – Druk nr 116
11. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2025 – Druk nr 111 z załącznikiem
12. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty Uchwały Nr LX/614/2023 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 21.09.2023 r. dotyczącej zmian w WPF i WPI – Druk nr 117
13. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty Uchwały Nr IV/60/2024 Rady
Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 07.03.2024 r. dotyczącej zmian w WPF i WPI – Druk nr 111 z załącznikiem
14. Informacje Zarządu.
15. Informacje Przewodniczących Komisji Problemowych.
16. Sprawy bieżące.
17. Oświadczenia i komunikaty.
18. Zamknięcie obrad VIII sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

Przewodnicząca Rady i Zarządu
Dzielnicy XIV Czyżyny
Anna Gieras