Zaadoptuj przestrzeń. Zieleń nowohuckich osiedli

Pierwsze spotkanie w ramach cyklu pn. Zaadoptuj przestrzeń, poświęconego nowohuckiej przestrzeni publicznej. Wstęp wolny.

Podczas spotkania przedstawione zostaną wybrane projekty absolwentów kierunku Architektura Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prezentujące nowe pomysły na zieleń nowohuckich osiedli:

  • Rewitalizacja osiedla Wandy i osiedla Willowego – mgr inż. arch. kraj. Magdalena Kolasa
  • Projekt rewaloryzacji osiedla Spółdzielczego wraz z parkiem Wiśniowy Sad w Nowej Hucie – mgr inż. arch. kraj. Ewa Czekaj
  • Ptasie Radio – Projekt ogrodu śródblokowego na os. Zgody w Nowej Hucie – mgr inż. arch. kraj. Dariusz Kowal
  • Zielona Nowa Huta – projekt rewaloryzacji Alei Generała Andersa i Parku Wiśniowy Sad – mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Machaj

Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja plansz projektowych w Galerii Ośrodka.

“Zaadoptuj przestrzeń” to cykl tematycznych spotkań i wystaw prezentujących prace dyplomowe studentów i absolwentów kierunku Architektura Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej poświęcone różnym przestrzeniom publicznym Nowej Huty. Na okres od lutego do maja br. zaplanowano następujące tematy:

  • Zieleń nowohuckich osiedli
  • Kopiec Wandy i forty
  • Tereny cenne przyrodniczo
  • Osie kompozycyjne Nowej Huty

Celem organizatorów jest inspirowanie i prowokowanie do myślenia o swoim bliższym i dalszym otoczeniu, zapraszanie do dyskusji o jakości przestrzeni publicznych w Nowej Hucie, a także zachęcanie mieszkańców do działania na rzecz jej poprawy.

Szczegółowe informacje:
Pracownia Animacji Ekologicznej
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65, w. 21, animacja[at]okn.edu.pl
www.okn.edu.pl
www.facebook.com/oknorwid