Zagospodarowania terenu przed Szkołą 155 na os. 2 Pułku Lotniczego

W dniu 26 marca br. odbyło się spotkanie w sprawie zagospodarowania terenu przed Szkołą 155 na os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie.

W spotkaniu uczestniczył Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji Zarządu Zieleni Miejskiej – Jarosław Tabor, Radny MK – Wojciech Krzysztonek, Dyrektor SP 155 – Anna Kurek ,Przewodnicząca Rady Dzielnicy XIV- Anna Moksa i członek Zarządu Michał Franczyk oraz projektanci i pracownicy działu inwestycji i zagospodarowania terenów zielonych Zarządu Zieleni Miejskiej.

Dzięki złożonej poprawce do budżetu na 2018 rok  przez Wojciecha Krzysztonka udało się uzyskać dodatkowe środki w wysokości 650.000 zł na zagospodarowanie terenu przed Szkołą Podstawową nr 155, gdzie powstanie boisko do siatkówki, bieżnia oraz napowietrzna siłownia.

Termin realizacji tego przedsięwzięcia planowany jest do końca br.