Zapraszamy na XVIII sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

Tym razem sesja odbędzie się 12.03.2020 r. (czwartek)  godz. 17.30 w  siedzibie Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta – Klubie 303– os. Dywizjonu 303 nr 1 w Krakowie.

Projekt porządku obrad wraz z projektami uchwał w plikach.

Zaproszenie_Projekt Porządku Obrad (2)

Druk nr 108_korekty rozdysponowania środków na rok 2020

Druk nr 109_ przyjęcia harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XIV Czyzyny na II kwartał 2020 r.

Druk nr 110_rezygnacji z członkostwa w Komisji Promocji i Kultury Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

Druk nr 111_rezygnacji z członkostwa w Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

Druk nr 112_rezygnacji z członkostwa w Komisji Informacji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

Druk nr 113_korekta rozdysponowania środków na rok 2020

Druk nr 117_objęcia honorowym patronatem konkursu fotograficzno-literackiego

Druk nr 118_ objęcia honorowym patronatem Festiwalu Kultury Studenckiej Czyżynalia

Druk nr 119_ opinii dot. zbycia działki 118_112 obr.7 jedn. ewid. Nowa Huta

Druk nr 120_opinii do projektu Budowy drogi KDL1 w rejonie ul. Galicyjskiej w Krakowie

Druk nr 121_.opinii do części projektu mpzp Nowohucka-Rejon Koncentracji Usług

Druk nr 122_korekta rozdysponowania na 2020

Druk nr 123_WPF-WPI 2020-2021

Druk nr 124_dodatkowe środki na rok 2020

Załącznik do Druku nr 124_dodatkowe środki na 2020 r

Druk nr 125_korekta rozdysponowania środków na 2020

Druk nr 126_korekta rozdysponowania środków na 2020

Druk nr 127_korekta rozdysponowania środków na 2020

Druk nr 128_korekta rozdysponowania środków na 2020

Druk nr 129_ przystąpienia do BO w latach 2020_2021

Druk nr 130_korekta rozdysponowania środków na 2020

Druk nr 131_wniosek do PMK dot. zmiany do WPF-WPI

Druk nr 132_korekta rozdysponowania środków na 2020

Druk nr 133_ korekta rozdysponowania środków na 2020

Druk nr 134_wyboru przewodniczącego Komisji Promocji i Kultury