Zaproszenia na XLIX sesję zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na dn. 22.09.2022 r. (czwartek) godz. 17.30 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję o terminie i miejscu XLIX sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołanej na dn. 22.09.2022 r.  (czwartek) godz. 17.30 w  trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie.

Projekt porządku obrad wraz z projektami uchwał zostanie udostępniony do dn. 16.09.2022 r.

Z poważaniem,

Anna Moksa

Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny