Zaproszenia na XLVI sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołanej na dn. 09.06.2022 r. (czwartek) godz. 17.30 w trybie stacjonarnym na os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Serdecznie zapraszam na XLVI Sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dn. 09.06.2022 roku (czwartek) o godz. 17:30 w trybie stacjonarnym.

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji XLV Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.
4. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dla projektu stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Centralnej i ul. Sołtysowskiej w Krakowie – Druk nr 379.
5. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2022 – Druk nr 380.
6. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2022 – Druk nr 381.
7. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2022 – Druk nr 382.
8. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2022 – Druk nr 383.
9. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2022 – Druk nr 384.
10. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2022 – Druk nr 385.
11. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny w latach 2022-2023 – Druk nr 386.
12. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2022 – Druk nr 387.
13. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty Uchwały Nr XXXII/341/2021 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 10.06.2021 r. w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny w latach 2021-2024 – Druk nr 388.
14. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2022 – Druk nr 389.
15. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty Uchwały Nr XXVIII/312/2021 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 23.02.2021 r. w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny w latach 2021-2022 – Druk nr 390.
16. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dla dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Sołtysowska) polegającej na budowie chodnika na działce nr 568 obręb 54 jedn. ewid. Nowa Huta” – Druk nr 391.
17. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dla dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa ul. Sikorki w Krakowie w zakresie poszerzenia istniejącego i budowy niezbędnego odcinka chodnika w ul. Sikorki prowadzącego do koniecznego do zrealizowania przejścia dla pieszych przez ul. Sikorki, w obrębie skrzyżowania ul. Sołtysowskiej i ul. Sikorki wyposażonego dodatkowo w dedykowane oświetlenie” – Druk nr 392.
18. Informacje Zarządu.
19. Informacje Przewodniczących Komisji Problemowych.
20. Sprawy bieżące.
21. Oświadczenia i komunikaty.
22. Zamknięcie obrad XLVI sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

Przewodnicząca Rady i Zarządu
Dzielnicy XIV Czyżyny
Anna Moksa