Zaproszenia na XLVII sesję zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na dn. 07.07.2022 r. (czwartek) godz. 17.30 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Serdecznie zapraszam na XLVII Sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dn. 07.07.2022 roku (czwartek) o godz. 17:30 w trybie stacjonarnym.

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji XLVI Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.
4. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dla organizacji ruchu na drodze wewnętrznej łączącej al. Pokoju z nowym rondem w Krakowie – Druk nr 396.
5. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2022 – Druk nr 393.
6. Procedowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Stanisława Juchnowicza stanowiącej łącznik ul. Centralnej z ul. Na Załęczu w Krakowie – Druk nr 394.
7. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dla organizacji ruchu na os. 2 Pułku Lotniczego przy ul. Stanisława Kłosowskiego w sąsiedztwie przychodni oraz Szkoły Podstawowej nr 155 w Krakowie – Druk nr 395.
8. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2022 – Druk nr 397.
9. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny w latach 2022-2024 – Druk nr 398.
10. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dla projektu koncepcji zamierzenia budowlanego pn.: „Przebudowa drogi gminnej publicznej ul. Narciarskiej na działkach nr 295/4, 299/1, 313/2, 372/11, 372/12, 372/14, 372/15, 408/1, 409, 410 obręb 49 jednostka ewidencyjna Nowa Huta w miejscowości Kraków, Gmina Miejska Kraków” – Druk nr 399.
11. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2022 – Druk nr 400.
12. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dla poprawy bezpieczeństwa w ciągu ul. Centralnej i ul. Sołtysowskiej w Krakowie – Druk nr 403.
13. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2022 – Druk nr 406..
14. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2022  – Druk nr 407.
15. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty Uchwały Nr XXXVIII/396/2021 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 28.10.2021 r. w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny w latach 2020-2022 – Druk nr 405.
16. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty Uchwały Nr XXXI/334/2021 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 20.05.2021 r. w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny w latach 2021-2023 – Druk nr 404.
17. Procedowanie projektu uchwały w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2023 – Druk nr 401 + Załącznik.
18. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny w latach 2023-2024 – Druk nr 402.
19. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny w latach 2023-2024 – Druk nr 408.
20. Informacje Zarządu.
21. Informacje Przewodniczących Komisji Problemowych.
22. Sprawy bieżące.
23. Oświadczenia i komunikaty.
24. Zamknięcie obrad XLVII sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

Przewodnicząca Rady i Zarządu
Dzielnicy XIV Czyżyny
Anna Moksa