Zaproszenia na XLVIII sesję zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na dn. 25.08.2022 r. (czwartek) godz. 17.30 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Serdecznie zapraszam na XLVIII Sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dn. 25.08.2022 roku (czwartek) o godz. 17:30 w trybie stacjonarnym.

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji XLVII Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.
4. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2022 – Druk nr 412.
5. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2023 – Druk nr 410.
6. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2023 – Druk nr 411.
7. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dla organizacji ruchu na ul. Sołtysowskiej – bocznej w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej im. Władysława Godynia w Krakowie – Druk nr 413.
8. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dot. zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 118/8 o pow. 0,0024 ha obręb 54 jednostka ewidencyjna Nowa Huta położonej przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie – Druk nr 414.
9. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dla oznakowania miejsca zastrzeżonego przy budynku ul. Wężyka 11 a w Krakowie – Druk nr 415.
10. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dla oznakowania zatok postojowych na os. 2 Pułku Lotniczego w okolicy dojazdu do bloków nr 10 oraz 11 – Druk nr 416.
11. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dla dokumentacji projektowej pn. „Budowa ciągu pieszego na terenach zielonych łączącego ul. Tomickiego z ul. Sołtysowską” – Druk nr 417.
12. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dla dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Sołtysowskiej w zakresie budowy chodnika pn. „Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej” – Druk nr 418.
13. Procedowanie projektu uchwały w sprawie objęcia patronatem 30-lecia Studenckiego Centrum Kultury Politechniki Krakowskiej „Kwadrat”- Druk nr 419.
14. Informacje Zarządu.
15. Informacje Przewodniczących Komisji Problemowych.
16. Sprawy bieżące.
17. Oświadczenia i komunikaty.
18. Zamknięcie obrad XLVIII sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

Przewodnicząca Rady i Zarządu
Dzielnicy XIV Czyżyny
Anna Moksa