Zaproszenie na LII sesję zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na dn. 15.12.2022 r. (czwartek) godz. 17.30 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Serdecznie zapraszam na LII sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny — os. Dywizjonu 303 nr 34, w dn. 15.12.202 roku (czwartek) o godz. 17:30 w trybie stacjonarnym.

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Ll Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.
4. Procedowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych przy ul. Gałczyńskiego w Krakowie –  Druk nr 454.
5. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o podjęcie działań mających na celu zmianę przeznaczenia działek w MPZP dla obszaru „Stare Czyżyny” – Druk nr 455.
6. Informacje Zarządu.
7. Informacje Przewodniczących Komisji Problemowych.
8. Sprawy bieżące.
9. Oświadczenia i komunikaty.
10. Zamknięcie obrad LII sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

Przewodnicząca Rady i Zarządu
Dzielnicy XIV Czyżyny
Anna Moksa