Zaproszenie na LIII sesję zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na dn. 19.01.2023 r. (czwartek) godz. 17.30 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Serdecznie zapraszam na LIII sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dn. 19.01.2023 roku (czwartek) o godz. 17:30 w trybie stacjonarnym. 

Projekt porządku obrad: 

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji LII Rady Dzielnicy XIV Czyżyny. 
 4. Procedowanie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Druk nr 457.
 5. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dot. zmiany organizacji ruchu na al. Pokoju bocznej w Krakowie – Druk nr 458 
 6. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2023 – Druk nr 459.
 7. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych  do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2023 – Druk nr 460.
 8. Informacje Zarządu. 
 9. Informacje Przewodniczących Komisji Problemowych.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Oświadczenia i komunikaty.
 12. Zamknięcie obrad LIII sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

Przewodnicząca Rady i Zarządu
Dzielnicy XIV Czyżyny
Anna Moksa