Zaproszenie na LIV sesję zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na dn. 23.02.2023 r. (czwartek) godz. 17.30 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Serdecznie zapraszam na LIV Sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dniu 23.02.2023 roku (czwartek) o godz. 17:30 w trybie stacjonarnym.

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji LIII Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.
4. Procedowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego w latach 2023/2024 – Druk nr 465.
5. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o zmianę statusu drogi wewnętrznej na drogę publiczną na odcinku od al. Pokoju do nowego ronda u zbiegu ulic Centralnej i Sołtysowskiej w Krakowie – Druk nr 466.
6. Procedowanie projektu uchwały w sprawie montażu progów zwalniających na ul. Galicyjskiej – bocznej w Krakowie – Druk nr 473.
7. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dot. zmian w organizacji ruchu na ul. Śliwkowej w Krakowie – Druk nr 474.
8. Procedowanie projektu uchwały w sprawie objęcia honorowym patronatem konkursu historyczno-literackiego pn.: „Kraków dla powstania 1863” organizowanego przez XXX Liceum Ogólnokształcącego im. św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego w Krakowie – Druk nr 469.
9. Procedowanie projektu uchwały w sprawie objęcia patronatem projektu „Powiedz TAK” realizowanego w roku szkolnym 2022/2023 przez Komisariat Policji VIII w Krakowie i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Krakowie – Druk nr 470.
10. Procedowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/479/2022 z dnia 07.07.2022 r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2023 – Druk nr 472 + załącznik.
11. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty Uchwały Nr XLVII/481/2022 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 07.07.2022 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny w latach 2023-2024 – Druk nr 471.
12. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2023 – Druk nr 468.
13. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dot. sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działki nr 137 obręb 55 jedn. ewid. Nowa Huta położnej przy ul. Nowohuckiej 57 w Krakowie – Druk nr 467.
14. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dla projektu zagospodarowania terenu ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii w Krakowie – Druk nr 475.
15. Informacje Zarządu.
16. Informacje Przewodniczących Komisji Problemowych.
17. Sprawy bieżące.
18. Oświadczenia i komunikaty.
19. Zamknięcie obrad LIV sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

Przewodnicząca Rady i Zarządu
Dzielnicy XIV Czyżyny
Anna Moksa