Zaproszenie na LV sesję zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na dn. 23.03.2023 r. (czwartek) godz. 17.30 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Serdecznie zapraszam na LV Sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dniu 23.03.2023 roku (czwartek) o godz. 17:30 w trybie stacjonarnym.

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji LIV Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.
4. Procedowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy XIV „Czyżyny” za 2022 rok – Druk nr 482 + Załącznik nr 1 + Załącznik nr 2.
5. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2023 – Druk nr 478
6. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2023 – Druk nr 479
7. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dla projektu przebudowy ul. Podbipięty w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych – Druk nr 480
8. Procedowanie projektu uchwały w sprawie objęcia honorowym patronatem uroczystości związanych z obchodami 25-lecia Klubu Sportowego „Albertus” w Krakowie – Druk nr 481
9. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wskazania kandydata do nagrody „Bezpieczny Kraków” za rok 2022 – Druk nr 483
10. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2023 – Druk nr 484
11. Informacje Zarządu.
12. Informacje Przewodniczących Komisji Problemowych.
13. Sprawy bieżące.
14. Oświadczenia i komunikaty.
15. Zamknięcie obrad LV sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

Przewodnicząca Rady i Zarządu
Dzielnicy XIV Czyżyny
Anna Moksa