Zaproszenie na LVII sesję zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na dn. 11.05.2023 r. (czwartek) godz. 17.30 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Serdecznie zapraszam na LVII Sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dniu 11.05.2023 roku (czwartek) o godz. 17:30 w trybie stacjonarnym.

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Prezentacja i wystąpienie dot. szkodliwości alkoholu oraz społecznych skutków jego nadużywania.
4. Przyjęcie protokołu z sesji LVI Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.
5. Procedowanie projektu uchwały w sprawie montażu progów zwalniających na ul. Na Łąkach w Krakowie – Druk nr 493.
6. Procedowanie projektu uchwały w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na os. Avia 3 – Druk nr 494.
7. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2023 – Druk nr 498.
8. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty uchwały nr XLVII/480/2022 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 07.07.2022 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny w latach 2023-2024 – Druk nr 499.
9. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2024 – Druk nr 495 + załącznik.
10. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty uchwały nr XLVII/471/2022 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 07.07.2022 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny w latach 2022-2024 – Druk nr 496.
11. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty Uchwały Nr XLVII/478/2022 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 07.07.2022 r. w sprawie korekty Uchwały Nr XXXI/334/2021 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 20.05.2021 r. w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny w latach 2021-2023 – Druk nr 497.
12. Informacje Zarządu.
13. Informacje Przewodniczących Komisji Problemowych.
14. Sprawy bieżące.
15. Oświadczenia i komunikaty.
16. Zamknięcie obrad LVII sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

Przewodnicząca Rady i Zarządu
Dzielnicy XIV Czyżyny
Anna Moksa