Zaproszenie na XLI sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny w dniu 13.01.2022 r. o godz.17:30 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny -os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Serdecznie zapraszam na XLI Sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się  w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dn. 13.01.2022 roku (czwartek) o godz. 17:30 w trybie stacjonarno-zdalnym za przy użyciu aplikacji MS Teams.

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
  3. Procedowanie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych – Druk nr 331.
  4. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dot. zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa – opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: Program Budowy Ścieżek Rowerowych w zakresie: Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej  w Krakowie” – Druk nr 332.
  5. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dot. projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie „Przyjęcia programu budowy parkingów lokalnych w Krakowie” według Druku nr 2302 – Druk nr 333.
  6. Informacje Zarządu.
  7. Informacje Przewodniczących Komisji Problemowych.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Oświadczenia i komunikaty.
  10. Zamknięcie obrad XLI sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

Przewodnicząca Rady i Zarządu
Dzielnicy XIV Czyżyny
Anna Moksa