Zaproszenie na XLIV sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny w dniu 21.04.2022 r. o godz.17:30 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Serdecznie zapraszam na XLIV Sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dn. 21.04.2022 roku (czwartek) o godz. 17:30 w trybie stacjonarnym.

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji XLIII Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.
4. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii do koncepcji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Czyżyny Zachód”- Druk nr 359.
5. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dla inwestycji pn. „Budowa drogi (KDD2) łączącej się z ul. Galicyjską w Krakowie” – Druk nr 355.
6. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dla projektu stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Isep, Ciepłownicza, Siwka, Na Załęczu, Ogłęczyzna w Krakowie – Druk nr 356.
7. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dla organizacji ruchu na nowo wybudowanym odcinku ul. Lema w Krakowie – Druk nr 357.
8. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dla organizacji ruchu w ul. ks. Zastawniaka w Krakowie – Druk nr 358.
9. Procedowanie projektu uchwały w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2022 roku – Druk nr 360.
10. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dla organizacji ruchu w ul. Bolesława Orlińskiego (miejsca postojowe w obszarze przejść dla pieszych) – Druk nr 361.
11. Informacje Zarządu.
12. Informacje Przewodniczących Komisji Problemowych.
13. Sprawy bieżące.
14. Oświadczenia i komunikaty.
15. Zamknięcie obrad XLIV sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

Przewodnicząca Rady i Zarządu
Dzielnicy XIV Czyżyny
Anna Moksa