Zaproszenie na XLIX sesję zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na dn. 22.09.2022 r. (czwartek) godz. 17.30 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Serdecznie zapraszam na XLIX Sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dn. 22.09.2022 roku (czwartek) o godz. 17:30 w trybie stacjonarnym.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji XLVIII Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.
 4. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2022 – Druk nr 422.
 5. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dla organizacji ruchu na ul. Śliwkowej w rejonie bloku nr 12 w Krakowie – Druk nr 423.
 6. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii projektu rozbudowy ul. Odmętowej w Krakowie – Druk nr 424.
 7. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny – Druk nr 425.
 8. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dokumentacji projektowej i budowy oświetlenia w ramach zadania „Doświetlenie ciągu pieszego przed ogródkiem jordanowskim samoloty przy ul. Mariana Pisarka” – Druk nr 426.
 9. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2023 – Druk nr 427.
 10. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty Uchwały Nr XXXIII/348/2021 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 08.07.2021 r. w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny w latach 2022-2023 – Druk nr 428.
 11. Procedowanie projektu uchwały w sprawie objęcia patronatem konkursu pod nazwą „Zbierając makulaturę ratujemy środowisko” organizowanego przez Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Krakowie – Druk nr 429.
 12. Informacje Zarządu.
 13. Informacje Przewodniczących Komisji Problemowych.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Oświadczenia i komunikaty.
 16. Zamknięcie obrad XLIX sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

Przewodnicząca Rady i Zarządu
Dzielnicy XIV Czyżyny
Anna Moksa