Zaproszenie na XLV sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny w dniu 19.05.2022 r. o godz.17:30 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Serdecznie zapraszam na XLV Sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dn. 19.05.2022 roku (czwartek) o godz. 17:30 w trybie stacjonarnym.

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji XLIV Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.
4. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2022 – Druk nr 369.
5. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2022 – Druk nr 373.
6. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty Uchwały Nr XXXIII/345/2021 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 08.07.2021 r. w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny w latach 2018-2023 – Druk nr 374.
7. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2023 – Druk nr 371 + Załącznik do Druku nr 371.
8. Procedowanie projektu uchwały w sprawie objęcia opinii honorowym patronatem Juwenaliów Krakowskich – Druk nr 366.
9. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. remontu przejścia podziemnego pod al. Bora-Komorowskiego (w rejonie os. Akademickiego) w Krakowie – Druk nr 367.
10. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. przebudowy ul. Dolnomłyńskiej w Krakowie – Druk nr Druk nr 368.
11. Procedowanie projektu uchwały w sprawie oznakowania B-36 „zakaz zatrzymywania się” w miejscu połączenia ul. Bp. Filipa Padniewskiego ze ścieżką prowadzącą na Łąki Nowohuckie – Druk nr 370.
12. Procedowanie projektu uchwały w sprawie oznakowania szlaku rowerowego „Velo Huta” na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny – Druk nr 372.
13. Informacje Zarządu.
14. Informacje Przewodniczących Komisji Problemowych.
15. Sprawy bieżące.
16. Oświadczenia i komunikaty.
17. Zamknięcie obrad XLV sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

Przewodnicząca Rady i Zarządu
Dzielnicy XIV Czyżyny
Anna Moksa