Zaproszenie na XLVIII sesję zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na dn. 25.08.2022 r. (czwartek) godz. 17.30 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję o terminie i miejscu XLVIII sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołanej na  dn. 25.08.2022 r.  (czwartek) godz. 17.30 w  trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie.

Projekt porządku obrad wraz z projektami uchwał pojawi się do dnia 19.08.2022 r.

Z poważaniem,

Anna Moksa
Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny