Zarząd – informacje na gorąco (posiedzenie 7 maja)

Wielu z Państwa, mieszkańców Czyżyn, zgłaszało nam chęć zapoznawania się z pracą Zarządu sygnalizując przy tym, że informacje pojawiające się na stronach BIP są niewystarczające lub publikowane zbyt późno. Nie mamy wpływu na procedury urzędowe, ale możemy wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i publikować krótką relację z posiedzeń Zarządu “na gorąco”. Tym wpisem rozpoczynamy cykl “Zarząd – informacje na gorąco” i zachęcamy do kontaktu z nami, czy ta forma informowania Państwa, zanim na stronach BIP opublikowany zostanie protokół, jest formą interesującą.

Zarząd spotyka się zgodnie z harmonogramem swojej pracy w każdy poniedziałek o godzinie 16:30. Często spotyka się również poza harmonogramem, w inne dni oraz w przerwach sesji Rady Dzielnicy XIV.

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu, które trwało trzy i pół godziny. Dość krótko, ze względu na spotkanie Zespołu Redakcyjnego Gazetki Czyżyńskiej, któremu przewodniczy Przewodnicząca Rady. Wśród ogromu spraw, Zarząd podjął decyzję o przedłożeniu Radzie m.in. trzech projektów uchwał.

Rekomendujemy pozytywną opinię dla umieszczenia nazwy Dzielnica XIV Czyżyny na tabliczkach z nazwami ulic i numerami domów. Ta nowa polityka miasta ma ujednolicić oznakowanie w Krakowie i zwiększyć świadomość mieszkańców o przynależności do jednej z 18 dzielnic naszego miasta.

Proponujemy też pozytywną opinię dla projektu tzw. uchwały krajobrazowej, kierując oczywiście dokumenty otrzymane z Biura Planowania Przestrzennego UMK do Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XIV. Projekt uchwały ws. „zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” jest wyłożony do publicznego wglądu od dnia 9 kwietnia do 9 maja. W dniu 24 maja o godzinie 17:30 w Sali J. Lea, przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w tym projekcie. Dodatkowe informacje o projekcie są udostępnione na www.bip.krakow.pl/uchwalakrajobrazowa.

Ważną dla Zarządu kwestią jest budowa chodnika w miejscu „przedeptu” przy bloku 11A w osiedlu 2 Pułku Lotniczego. Zaproponujemy więc Radzie zabezpieczenie na ten cel 30.000 zł. Projekt budowy tego chodnika został zgłoszony w programie „Nowa Huta Dziś” przez mieszkańców. Nie znamy jeszcze wyników głosowania, a gdyby projekt nie znalazł akceptacji mieszkańców w głosowaniu internetowym, przygotowując projekt uchwały na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu, Rada będzie mogła procedować go na najbliższej sesji Rady, w dniu 17 maja. Jeśli projekt wygra w głosowaniu, przeznaczymy te pieniądze na inny ważny dla rozwoju naszej Dzielnicy cel.

W dniu jutrzejszym zajmiemy się projektem budżetu na 2019 rok.