Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki w dniu 07 Czerwca 2022 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 07 Czerwca 2022 r. (wtorek) o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, Kraków os. Dywizjonu 303 nr 34.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia – lista obecności
2. Otwarcie posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Projekty Uchwał
5. Korespondencja:
6. Sprawy bieżące.
7. Oświadczenia i komunikaty.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Paweł Dobrowolski