Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki w dniu 2 lipca2024 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 2 lipca 2024 r. (Wtorek) o godzinie 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Projekty uchwał.
5. Sprawy bieżące.
6. Korespondencja, Oświadczenia i komunikaty.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Adam Horbatowski