Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji ds. Informacji, Promocji oraz Budżetu Obywatelskiego w dniu 11 lipca 2024 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji ds. Informacji, Promocji oraz Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 11 lipca 2024 r. (czwartek) o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia / otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Projekty uchwał.
5. Sprawy bieżące.
6. Bieżąca korespondencja.
7. Oświadczenia i komunikaty.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Marcin Janicki