Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w dniu 20 czerwca 2024 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 20 czerwca 2024 (czwartek) o godzinie 19:00bw siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Projekty uchwał.
5. Bieżąca korespondencja.
6. Oświadczenia i komunikaty.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Łukasz Cieślik