Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w dniu 26 sierpnia 2024 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 26 sierpnia 2024 (poniedziałek) o godzinie 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowej w celu omówienia warunków współpracy.
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Korespondencja.
6. Sprawy bieżące.
7. Oświadczenia i komunikaty.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Łukasz Cieślik