Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji ds. Zdrowia i Osób z Niepełnosprawnościami w dniu 9 lipca 2024 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia i Osób z Niepełnosprawnościami Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 09 lipca 2024 (wtorek) o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie wyzwań osób z niepełnosprawnościami – zaproszeni goście.
4. Projekty uchwał.
5. Korespondencja.
6. Sprawy bieżące.
7. Oświadczenia i komunikaty.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Marek Ziemiański