Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Edukacji w dniu 11 stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji  Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 11 stycznia 2022 r. (wtorek) o godzinie 17:30 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia- lista obecności.
  2. Otwarcie posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Projekty uchwał.
  5. Korespondencja.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Oświadczenia i komunikaty.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Halina Krzynówek