Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej w dniu 27 sierpnia 2024 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisja Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 27 sierpnia 2024 r. (Wtorek) o godzinie 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, Kraków os. Dywizjonu 303 nr 34.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia – wg. lista obecności
2. Otwarcie posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Projekty Uchwał
6. Korespondencja
7. Sprawy bieżące.
8. Oświadczenia i komunikaty
9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Paweł Dobrowolski