Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Mieszkalnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej w dniu 06 Czerwca 2022 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Mieszkalnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 06 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 17:30 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Projekty uchwał.
4. Korespondencja.
5. Sprawy bieżące.
6. Oświadczenia i komunikaty.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Monika Kolano