Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Mieszkalnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej w dniu 28 listopada 2022 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Mieszkalnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 28 Listopada 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 46/2022 z posiedzenia Komisji Mieszkalnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej .
4. Projekty uchwał Zarządu.
5. Korespondencja.
6. Sprawy bieżące.
7. Oświadczenia i komunikaty.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Monika Kolano