Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Praworządności i Porządku Publicznego w dniu 10 stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego  Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 10 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Projekty Uchwał.
  4. Korespondencja.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Oświadczenia i komunikaty.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Zbigniew Ulmaniec