Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Praworządności i Porządku Publicznego w dniu 14 listopada 2022 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 14.11.2022 (poniedziałek), godz.17:30 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia- lista obecności.
2. Otwarcie posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Projekty uchwał.
6. Korespondencja.
7. Sprawy bieżące.
8. Oświadczenia i komunikaty.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Zbigniew Ulmaniec