Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 1 lipca 2024 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 1 lipca 2024 r. o godzinie 17:15 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, Kraków os. Dywizjonu 303 nr 34.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Projekty uchwał.
4. Korespondencja.
5. Sprawy bieżące.
6. Oświadczenia i komunikaty.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Sławomir Bieniek