Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Sportu i Rekreacji w dniu 27 sierpnia 2024 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 27 sierpnia 2024 (wtorek) o godzinie 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia – wg. listy obecności.
2. Otwarcie posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Projekty uchwał.
6. Bieżąca korespondencja.
7. Oświadczenia i komunikaty.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Jolanta Szatko-Nowak