Zmiana godziny stacjonarnego posiedzenia Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w dniu 12 czerwca 2024 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 12 czerwca 2024 (środa) o godzinie 19:45 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia z dnia 17.05.2024r.
4. Projekty uchwał.
5. Korespondencja.
6. Sprawy bieżące.
7. Oświadczenia i komunikaty..
8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Roman Kempiński