Bogdan Krupa

Bogdan Krupa - ur. 5 III 1957 w Krakowie. Wieloletni nauczyciel i wychowawca młodzieży. Od 2002 roku Radny Dzielnicy XIV Czyżyny. Od początku pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Kultury i Sportu, obecnie przemianowanej na Komisję Kultury, której pracami również kieruje w obecnej kadencji. Jest założycielem Stowarzyszenia Porozumienie Dzielnic Nowohuckich, a także Członkiem Rady Programowej Klubu 303. Autor wielu inicjatyw dzielnicy w minionej kadencji, zaangażowany w działalność społeczną i szkoleniową.

Jego zainteresowania to sport i fotografia. Jest żonaty (żona Ewa), ma syna Michała.