Łukasz Cieślik

Łukasz Cieślik urodził się 17 Lutego 1981 r. Edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 52 im. Marii Dąbrowskiej, maturę zdał w XI L.O. Studia licencjackie z filozofii ukończył na Uniwersytecie Pedagogicznym a pracę magisterską z wyróżnieniem obronił na wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym. Certyfikowany trener biznesu. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze szkoleń i doradztwa, a także pozyskiwaniu środków finansowych z UE. Pracuje w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Radny Dzielnicy od 2006 roku, od 2011 do 2014 roku pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XIV.