Regina Zadęcka

Radna reprezentuje okręg numer 16

  • Aleja Pokoju 90, Aleja Jana Pawła II 128, 132, 140, 142, 144, 146, 150, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 184, 186, 188, 190, 190a, 192, 196, 200 Księdza Zastawniaka 2, 4, 5, Śliwkowa 32, Wężyka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 9, 10, 11, 11a, 12, 12a, 12b, 13, 14, 14a, 14b, 14c, 15, 15a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28

Działalność w komisjach:

  • Komisja Mieszkalnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej
  • Komisja Edukacji
  • Komisja ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Budżetu Obywatelskiego
  • Komisja Praworządności i Porządku Publicznego