Regina Zadęcka

Regina Zadęcka – 

wykształcenie wyższe, magister edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta logopedyczny. Nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej nr 155 w os. 2 Pułku Lotniczego 21. Społeczny Inspektor Pracy w tej szkole. Zamieszkała przy ul. Fr. Wężyka. Bezpartyjna. Uczestnik Okrągłego Stołu Edukacyjnego przy Prezydencie Miasta Krakowa, który opracowywał Strategię Rozwoju Edukacji dla Miasta Krakowa na lata 2012 – 2020. Członek i założyciel Porozumienia Dzielnic Nowohuckich.

Członek Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny trzech poprzednich kadencji. Z ramienia zarządu odpowiedzialna była wówczas za oświatę (w tym nadzór nad inwestycjami realizowanymi w placówkach oświatowych), promocję, łączność z mieszkańcami oraz służbę zdrowia. 

W obecnej kadencji była przewodniczącą Komisji  Edukacji Rady Dzielnicy XIV oraz członkiem komisji: zdrowia i pomocy społecznej, a od września 2017 roku jest Członkiem Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny.