Budżet Obywatelski 2019

13 marca 2019 roku została podjęta uchwała nr XI/179/19 Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu  budżetu obywatelskiego  Miasta Krakowa

Najważniejsze zmiany względem ubiegłych edycji:

 • zniesienie ograniczeń wieku dla osób biorących udział w procesie;
 • zmiana harmonogramu budżetu obywatelskiego;
 • przeniesienie terminu głosowania na jesień;
 • propozycje zadań dzielnicowych będzie można składać poza dzielnicą swojego zamieszkania;
 • zwiększenie kwot na realizację zadań dzielnicowych oraz ogólnomiejskich

 

W ramach  kampanii Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2019 roku:

 • od kwietnia do 31 maja odbywały się spotkania konsultacyjno –informacyjne
 • od 1-31 maja 2019 każdy mieszkaniec Krakowa mógł złożyć projekt
 • aktualnie każdy wniosek jest poddawany ocenie formalnej oraz merytoryczno-prawnej, które zgodnie z harmonogramem Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa potrwają do połowy sierpnia 2019 r
 • 19 sierpnia 2019 r. zostaną ogłoszone wyniki weryfikacji
 • od 20 do 26 sierpnia 2019 wnioskodawcy negatywnie ocenionych projektów będą się mogli odwołać składając protesty
 • do 10 września 2019 r. zostanie ogłoszona lista projektów do głosowania
 • od 28 września do 7 października 2019 będzie można głosować na wybrane projekty

 

Harmonogram bo

TABELKA-HARMONOGRAM1650.png